Strona główna

Szkolenie podstawowe z kontroli obrotu i Wewnętrzenego Systemu Kontroli

Szkolenie obejmuje podstawowe informacje o kontroli eksportu, obowiazujących przepisach oraz podstawowe informacje o systemie WSK. Szkolenie skierowane jest głównie do pełnomocników ds. WSK oraz pracowników wdrażających WSK lub nowych pracowników powołanych do realizacji określonych zadań w ramach tego systemu.

Program szkolenia:
  • Międzynarodowy system kontroli obrotu
  • Pojęcia podstawowe: uzbrojenie, towar podwójnego zastosowania, listy kontrolne towarów
  • Przepisy polskie i UE dotyczące kontroli obrotu
  • Sankcje i embarga
  • Rola i obowiązki przedsiębiorców w kontroli obrotu: Identyfikacja/klasyfikacja towarów, analiza klienta, analiza ryzyka, wnioskowanie o zezwolenie, powiadamianie, ewidencja, monitorowanie importu, certyfikacja systemów WSK, kary
  • System WSK - dokumenty referencyjne, certyfikacja, wymagania, podstawowe narzędzia działania, rola pełnomocnika ds. kontroli obrotu

>> powrót

Nasze specjalności: kontrola eksportu, eksport, export, import, kontrola exportu, szkolenia, EMS, Wewnętrzny System Kontroli, WSK, ICP