Strona główna

Klasyfikacja towarów o znaczeniu strategicznym w ramach WSK

Szkolenie to ma na celu wyrobienie umiejętności praktycznych rozpoznawania i klasyfikowania towarów kontrolowanych z wykorzystaniem obowiązujących wykazów. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do specjalistów technicznych odpowiedzialnych w firmie za identyfikację i klasyfikację towarów o znaczeniu strategicznym (uzbrojenia oraz towarów podwójnego zastosowania).

Program szkolenia:
 • Podstawowe pojęcia: uzbrojenie i towar podwójnego zastosowania
 • Rola klasyfikatora w systemie WSK
 • Podstawy prawne klasyfikacji towarów
 • Listy towarów kontrolowanych - pochodzenie, struktura
  • Układ załączników i ich znaczenie
  • Struktura numerów kontrolnych
  • Struktura tekstu zapisów i specyficzne zwroty
  • Kontrola parametryczna
  • Klasyfikacja komponentów
  • Klasyfikacja technologii
  • Rola Uwag
 • Ćwiczenia praktyczne z klasyfikacji towarów

>> powrót

Nasze specjalności: kontrola eksportu, eksport, export, import, kontrola exportu, szkolenia, EMS, Wewnętrzny System Kontroli, WSK, ICP