Strona główna
Powiększ
Lokalizacja Centrum Szkoleniowego
Kontrola obrotu WSK - szkolenie aktualizujące wiedzę

Szkolenie obejmuje informacje o aktualnych przepisach prawnych i procedurach obowiązujących przy obsłudze obrotu towarami kontrolowanymi z uwzględnieniem zmian jakie zaszły w ciągu poprzedzającego roku, a także sugestie dotyczące rozwoju i doskonalenia systemu WSK. Szkolenie skierowane jest głównie do osób pracujących już w ramach działającego WSK, a przede wszystkim do pełnomocników ds. WSK, oraz pracowników realizujących określone zadania w ramach działającego systemu.

Program szkolenia:
  • Aktualne przepisy krajowe i UE dotyczące kontroli obrotu - zmiany w ciągu ostatniego roku
  • Aktualne listy towarów kontrolowanych - zmiany w ciągu ostatniego roku
  • Aktualne wymagania dotyczące systemu WSK z uwzględnieniem Zalecenia Komisji (UE) 2019/1318 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wewnętrznych programów zgodności
Koszty:

Koszt szkolenia to 700 zł (+ 23% VAT) od osoby.

W przypadku zgłoszenia grupy min. 3 osobowej koszt szkolenia jest obniżony i wynosi 600 zł od osoby.
W przypadku zgłoszenia dużych grup uczestników koszt szkolenia może być negocjowany.

Płatność przelewem na podstawie rachunku przekazanego podczas szkolenia.

Godziny:

Szkolenie odbywa się w godzinach 9:30 -16:00.

>> powrót
Nasze specjalności: kontrola eksportu, eksport, export, import, kontrola exportu, szkolenia, EMS, Wewnętrzny System Kontroli, WSK, ICP