Strona główna

Kontrola obrotu WSK - szkolenie aktualizujące wiedzę

Szkolenie obejmuje informacje o aktualnych przepisach prawnych i procedurach obowiązujących przy obsłudze obrotu towarami kontrolowanymi z uwzględnieniem zmian jakie zaszły w ciągu poprzedzającego roku, a także sugestie dotyczące rozwoju i doskonalenia systemu WSK. Szkolenie skierowane jest głównie do osób pracujących już w ramach działającego WSK, a przede wszystkim do pełnomocników ds. WSK, oraz pracowników realizujących określone zadania w ramach działającego systemu.

Program szkolenia:
  • Aktualne przepisy krajowe i UE dotyczące kontroli obrotu - zmiany w ciągu ostatniego roku
  • Aktualne listy towarów kontrolowanych - zmiany w ciągu ostatniego roku
  • Aktualne wymagania dotyczące systemu WSK z uwzględnieniem Zalecenia Komisji (UE) 2019/1318 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wewnętrznych programów zgodności

>> powrót

Nasze specjalności: kontrola eksportu, eksport, export, import, kontrola exportu, szkolenia, EMS, Wewnętrzny System Kontroli, WSK, ICP