Strona główna

Export Management Systems

Aktualności

11-09-2021
UWAGA: Istotne zmiany w przepisach kontroli obrotu:

  • Nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. (Dz.U. L 206 z 11.6.2021, str. 1-461) staje się od 9 wrzesnia 2021 r. podstawowym aktem prawnym dotyczącym kontroli obrotu w UE.
  • Nowe Rozporządzenie 2021/821 wchodzi w życie od 9 września 2021 r.
  • Dotychczasowe Rozporządzenie WE 428/2009 traci wazność.
  • Rozporządzenie UE 2021/821 wprowadza istotne zmiany dotychczasowych zasad kontroli obrotu w UE. Należy spodziewać sie w najbliższym czasie takze zmiany polskiej Ustawy o obrocie towarami o znaczeniu strategicznym (Dz.U. 2020 p.509) w związku ze zmianami kontroli obrotu wprowadzonymi Rozporządzeniem UE 2021/821.
UWAGA: Programy naszych szkoleń w zakresie kontroli obrotu uwzględniaja informacje o nowym Rozporządzeniu UE 2021/821 i wprowadzanych przez nie zmianach kontroli obrotu w UE.

11-09-2021
Aktualne listy towarów kontrolowanych:

  • Nowa lista towarów podwójnego zastosowania UE obowiązuje od 9 września 2021 r.: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. (Dz.U. L 206 z 11.6.2021)
  • Wykaz Uzbrojenia: Ministra Rozwoju z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie (Dz.U. 2020 poz. 901)

1-01-2021
Od 1 stycznia 2021 zmiana ewidencji:

  • Nowa ewidencja obowiązuje od 1 stycznia 2021 i wymaga zalożenia nowych ksiąg ewidencyjnych: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym ( Dz.U. 2020 poz. 1743 )

13-10-2020
Szkolenia otwarte zostały zawieszone do odwołania. W zamian proponujemy szkolenia zdalne dla firm, także dla małej liczby uczestników. Szczegóły pod zakładką Szkolenia.

14-01-2020
Zalecenie UE w sprawie WSK:

  • UE wydała Zalecenie Komisji (UE) 2019/1318 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wewnętrznych programów zgodności dla kontroli handlu produktami podwójnego zastosowania na podstawie rozporządzenia (WE) nr 428/2009 (Dz.U. L 205 z 5.8.2019, str. 15-32)

*** Kontrola eksportu i importu, Wewnętrzny System Kontroli, szkolenia ***
Nasze specjalności: kontrola eksportu, eksport, export, import, kontrola exportu, szkolenia, EMS, Wewnętrzny System Kontroli, WSK, ICP