Strona główna

Linki przydatne przy wdrażaniu
i bieżącej pracy systemu WSK
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Ustawa i akty wykonawcze

EUR-LEX - Europejski Serwer Prawa

Sankcje, embarga UE

Tabela korelacyjna kodów ECCN i HTSC

Porozumienie z Wassenaar

MCTR

Grupa Australijska

NSG

Strona kontroli obrotu USA – Departament Handlu

SIPRI

CERTIDER

Strona z sankcjami europejskimi: EU Sanctions Map

 

Nasze specjalności: kontrola eksportu, eksport, export, import, kontrola exportu, szkolenia, EMS, Wewnętrzny System Kontroli, WSK, ICP